Szkolenia PADI

BUBBLEMAKER – BĄBELKOWIEC
Program przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia, które chcą rozpocząć przygodę z nurkowaniem. Uczestnicy pływają na płytkiej wodzie w pełnym sprzęcie nurkowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora.

Program prowadzimy w całości na basenie – na początku wstępne przeszkolenie teoretyczne, gdzie uczymy  podstawowych  zasad bezpiecznego nurkowania, a potem  pierwszy oddech pod wodą, gdzie nauczymy Was „puszczania bąbelków”, czyli  podstawowej zasady w nurkowaniu z aparatem powietrznym (stąd też nazwa kursu – Bubblemaker).

 

SEAL TEAM – KOMANDO FOKI
Program PADI Seal Team – Komando Foki – przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia, chcących bawić się na basenie jednocześnie wykonując ciekawe „wodne misje”.
Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie to uczucie nurkować z latarką, robić podwodne zdjęcia lub unosić się w wodzie jak astronauta, to ten program jest właśnie dla Ciebie!

W cenę wliczono zajęcia teoretyczne i basenowe, wypożyczenie kompletnego  sprzętu nurkowego w rozmiarach dziecięcych, dyplom Bubblemaker, logbook oraz  nalepki.

Dzieci!!! Możecie też zabrać swoich rodziców. Mogą oni ukończyć zajęcia zwane Discover Scuba Diving (odkryj nurkowanie), czyli razem możecie wejść z nami pod wodę i spróbować nurkowania.

Misje przewidziane w ramach programu oparte są właśnie na takich zabawach. Dla dzieci jest to szansa na pełną atrakcji zabawę w basenie, poznawanie nowych przyjaciół i wspólnie z nimi przeżywanie podwodnych przygód. Po zaliczeniu wszystkich pięciu misji wodnych, uczestnik zostaje członkiem komanda Foki.
Jeżeli chcesz sięgnąć po więcej, zapraszamy do wzięcia udziału w programie Master Seal Team – tam czekają Cię już zadania specjalne. Zaliczenie dziesięciu misji uprawnia Cię do posługiwania się tytułem Mistrza Komando Foki. Zapraszamy – przygoda czeka.

SCUBA DIVER
Kurs ten składa się z 3 pierwszych zajęć teoretycznych, 3 pierwszych zajęć basenowych i 2 pierwszych nurkowań z kursu Open Water Diver. Nurkowie PADI Scuba Divers otrzymują certyfikaty i są kwalifikowani do nurkowania tylko z nurkami profesjonalnymi PADI (od Divemastera i wyżej).  Ten typ certyfikacji jest idealny dla tych osób, które mają zbyt małą ilość czasu, aby ukończyć kurs OWD oraz ułatwia podjęcie (przez osoby, które z różnych powodów przerwały trening) dalszego szkolenia i ukończenia kursu OWD. Nurkowie Scuba Divers mogą w ciągu 12 miesięcy rozpocząć dalszy trening w ramach kursu OWD, bez konieczności powtarzania wykonanego już szkolenia.
Uprawnienia po szkoleniu: Nurkowanie pod nadzorem instruktora, max 12 m.

OPEN WATER DIVER
Płetwonurek PADI OWD posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające mu uczestnictwo w nurkowaniach rekreacyjnych bez jakiegokolwiek nadzoru. Może planować, kierować i przeprowadzać bezdekompresyjne nurkowania  w wodach otwartych przy współuczestnictwie drugiego płetwonurka-partnera. Maksymalna dopuszczalna głębokość 18 m. Może uczestniczyć w kursach zaawansowanych PADI. W czasie pięciu zajęć basenowych w kompletnym sprzęcie nurkowym wykonywany jest cykl ćwiczeń, pozwalających później na łatwiejszy kontakt z wodami otwartymi. W czasie czterech zajęć nurkowych adept wykonuje ćwiczenia, które prezentują praktyczne zastosowanie umiejętności zdobytych na basenie oraz rozwijają ogólne umiejętności nurkowe. Po wykonaniu ćwiczeń, każde nurkowanie kończy się wycieczką podwodną.
Uprawnienia po szkoleniu: Nurkowanie z partnerem max 18 m (junior 10-12 lat max 12 m z opiekunem).

ADVENTURE DIVER
Program Adventure Diver jest nowością w systemie edukacyjnym PADI. Nurkowie mogą zdobyć certyfikat na poziomie Adventure Diving w ciągu jednego dnia (jednak zalecane jest rozbicie cyklu na 2 dni), a trzy nurkowania w ramach tego kursu będzie można zaliczyć jako nurkowania w ramach AOWD, jeżeli nurek planuje kontynuację edukacji. Nurek może otrzymać oba certyfikaty (Adventure Diving oraz AOWD) lub zdecydować się na wzięcie udziału w całym kursie AOWD i otrzymać jeden certyfikat.

Warunki wstępne.
Aby zakwalifikować się na kurs PADI Adventure Diver, kandydat musi:
• być certyfikowanym nurkiem PADI Open Water Diver (OWD) lub posiadać nurkowy stopień w innej organizacji – odpowiednik OWD,
• mieć ukończone 15 lat (lub 12 lat dla Adventure Diver Junior).

Kurs PADI Adventure Diver:
Podczas tego kursu obowiązują 3 wybrane nurkowania. Dwa z nich mogą, ale nie muszą, być nurkowaniami obowiązkowymi w ramach AOWD. Można ukończyć ten kurs nawet w jeden dzień.
Nurek, który zakończył program Adventure Diver (3 nurkowania) z nurkowaniem głębokim do maksymalnie 30 m posiada certyfikację, uprawniającą go do nurkowania z partnerem do głębokości 30 m (mieszcząc się w limitach bezdekompresyjnych). Jednak należy podkreślić, iż maksymalna głębokość na jaką nurek może nurkować po kursie Adventure Diver jest określana przez jego wyszkolenie i doświadczenie i zależy od centrum nurkowego, jak głęboko pozwolą mu zejść nurkując z nim. To może być do głębokości 30 m. Należy pamiętać, iż maksymalna głębokość nie jest tutaj standardem, lecz zaleceniem, ponieważ ważne są warunki panujące na danym nurkowaniu: widoczność, temperatura itp. (Junior Adventure Diver 21 metrów). Po kursie Adventure Diver istnieje możliwość uczestnictwa w niektórych specjalizacjach nurkowych PADI. Nurek z certyfikacją Adventure Diver musi zdobyć certyfikację AOWD aby uczestniczyć w kursie Rescue Diver.

ADVANCED OPEN WATER DIVER
Kurs ten nastawiony jest na zapoznanie kursanta z najbardziej popularnymi przedsięwzięciami nurkowymi oraz na rozwinięcie umiejętności nurkowych. Podczas kursu uczestniczy się w 2 nurkowaniach obowiązkowych: nawigacyjnym oraz głębokim, a także w 3 nurkowaniach do wyboru, którymi mogą być: nurkowanie nocne, wrakowe, w suchym skafandrze, z łodzi, w prądzie, wielopoziomowe i z komputerem, neutralna pływalność, poszukiwanie i wydobywanie. Każde z tych 5 nurkowań może być uznane jako pierwsze nurkowanie na danym kursie specjalizacji. Wymagany ukończony kurs OWD lub Junior OWD, ewentualnie równorzędny. Uprawnienia po szkoleniu: Nurkowanie z partnerem max 30 m (junior 12-15 lat max 21 m).

RESCUE DIVER
Kurs PADI Nurka Ratownika jest ważnym i podstawowym krokiem dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom typowego nurkowania rekreacyjnego. Kurs jest wymagający, ale realistyczny w prowadzeniu, zawartości i podejściu. Współuczestniczenie, dyskusja, różnorodność oraz dostosowywanie się do sytuacji są szczególnie podkreślane podczas nabywania specyficznych umiejętności ratowniczych, jakie oferuje program tego szkolenia. Dzięki temu kursowi, student doceni i zrozumie powagę takiego treningu oraz jego rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo innych i przemysł nurkowy w ogóle. Mimo tego, że kurs ten jest zaplanowany, tak aby był przyjemny i ciekawy kontekst, w jakim taki kurs może się okazać przydatny, jest bardzo poważny. Podczas tego kursu, najważniejszym celem jest doprowadzenie umiejętności kursanta do takiego poziomu nurkowania, na którym wykorzystanie wiedzy z takiego kursu, może nigdy nie być konieczne. Kurs PADI Nurka Ratownika jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi, udzielania pierwszej pomocy oraz które chcą osiągnąć poziom Master Scuba Diver lub zakwalifikować się na kursy poziomu profesjonalnego. Wymagany ukończony kurs AOWD, Junior AOWD lub równorzędny. Uprawnienia po szkoleniu: Głębokości jak AOWD, podstawa do Master Scuba Diver.

MASTER SCUBA DIVER
Certyfikat Master Scuba Diver jest najwyższym stopniem rekreacyjnym w systemie PADI i jest wydawany nurkom o ponadprzeciętnych umiejętnościach i doświadczeniu.

Wymagania do uzyskania certyfikatu
• Ukończone 12 lat.
Uwaga:nurkowie w wieku 12–14 lat otrzymują certyfikat Junior Master Scuba Diver.
• Certyfikat PADI ( Junior) Advanced Open Water Diver, PADI (Junior) Rescue Diver oraz certyfikaty pięciu specjalizacji PADI.
Uwaga: certyfikaty specjalizacji muszą być certyfikatami PADI – żadne inne certyfikaty nie uprawniają do uzyskania stopnia Master Scuba Diver.
• 50 zalogowanych nurkowań.

DIVEMASTER
Kurs Divemastera PADI jest pierwszym krokiem na drodze do tego, aby zostać profesjonalnym nurkiem – takim, który traktuje nurkowanie jako zawód. Ale nie każdy z nas nurkujących może zostać Divemasterem – tu liczą się osobiste podejście i przekonania, umiejętność brania odpowiedzialności za innych oraz wiedza, którą potrafimy przekazywać. Jest to pierwszy stopień na tzw. Ścieżce Profesjonalnej PADI, która kończy się osiągnięciem poziomu Instruktora PADI. Kurs Divemastera nie jest kursem typowo szkoleniowym, jest to raczej podsumowanie Twojego dotychczasowego doświadczenia, które pozwoli szkolącemu Cię Instruktorowi PADI stwierdzić, czy możesz podjąć się roli Divemastera.
Jako Divemaster powinieneś reprezentować wysoki poziom umiejętności nurkowania, posiąść wiedzę z teorii nurkowania na poziomie instruktorskim, przejść przeszkolenie w zakresie pomocy instruktorowi podczas prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz, co chyba najważniejsze, powinieneś być w stanie przejąć odpowiedzialność za innych płetwonurków będących pod twoją opieką. Jest to po prostu ten poziom, na którym potrafisz zająć się nie tylko sobą, ale także innymi płetwonurkami.

Kurs Divemastera dzieli się na 3 moduły:

1. Rozwijanie wiedzy teoretycznej– obejmuje: 12 sesji teoretycznych + wykonanie awaryjnego planu w razie wypadku nurkowego.
2. Ocena umiejętności wodnych i nurkowych– obejmuje: ocenę umiejętności pływackich i wytrzymałości, ocenę umiejętności ratowniczych, ocenę umiejętności nurkowych (18 podstawowych umiejętności wykonanych na poziomie demonstracyjnym)
3. Praktyczne zastosowanie– obejmuje: kartowanie dna, rozwiązywanie problemów pod wodą oraz przeprowadzenie jednego z programów nurkowych, a następnie zależnie od opcji – ćwiczenia praktyczne z symulowanymi kursantami (1 x basen + 6 nurkowań) lub praktykę Divemasterowską podczas prawdziwych kursów (5 x basen + 11 nurkowań).

ASSISTANT INSTRUCTOR
Asystenci Instruktora PADI są nauczycielami nurkowania, którzy asystują przy kursach, organizują oraz nadzorują szkolenie teoretyczne, basenowe oraz na wodach otwartych. Asystenci Instruktora współpracują z Instruktorami PADI w celu zagwarantowania kursantom wysokiego poziomu szkolenia. Umiejętności nauczania, które rozwijają podczas swojego szkolenia, pozwala Asystentom Instruktora na samodzielne przeprowadzanie kilku programów PADI, a po dalszym szkoleniu również nienurkowych kursów specjalistycznych oraz kursu Pierwszej Pomocy Medycznej (MEDIC FIRST AID PADI).

OPEN WATER INSTRUCTOR
Open Water Scuba Instruktor (OWSI) jest pierwszym poziomem instruktorskim w systemie PADI, który może zostać osiągnięty przez profesjonalistów nurkowania. Podczas szkolenia na poziom instruktorski – podczas Instructor Development Course IDC – kandydaci na Instruktorów uczą się standardów, procedur, filozofii szkolenia PADI oraz metodologii nauczania kursów nurkowych jak również doskonalą swoje umiejętności nauczania, umiejętności wodne oraz wiedzę nurkową. Po pozytywnym zdaniu Egzaminu Instruktorskiego (Instructor Examination), Instruktorzy OWDI rozpoczynają proces szkolenia, innych nurków i przejmują odpowiedzialność za trening na różnych poziomach certyfikacji nurkowej PADI. OWSI mogą przeprowadzać wszystkie szkolenia i kursy PADI, od Odkryj Nurkowanie! (Discover Scuba) do Divemastera (wyjątkiem są tu kursy specjalistyczne, gdzie potrzebny jest poziom Instruktora Specjalizacji).

MASTER SCUBA DIVER TRENER
Instruktor Specjalizacji PADI jest instruktorem, który spełnił wymagania konieczne do nauczania i nadawania certyfikatów w ramach kursów specjalistycznych PADI. Instruktorzy ci zdobyli wysoki poziom wiedzy z danej dziedziny nurkowania i przez to mogą nauczać innych w tym zakresie. Instruktorzy muszą składać aplikację na każdą specjalizację, której chcieliby nauczać.

PADI opracowało kilkanaście standardowych kursów specjalistycznych, do nauczania których dostępne są materiały dla Instruktorów i dla studentów. Dodatkowo istnieje możliwość autorskich specjalizacji, napisanych przez danego Instruktora w dziedzinie, w której osiągnął on wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Master Scuba Diver Trainer są Instruktorami PADI, którzy posiadają co najmniej pięć certyfikacji jako Instruktor Specjalizacji, które pozwalają im na prowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania stopnia Master Scuba Diver (certyfikacje jako Instruktor Pływalności Neutralnej oraz Projektu AWARE nie spełniają tego warunku).

STAFF INSTRUCTOR
IDC Staff Instruktorem mogą zostać Instruktorzy Master Scuba Diver Trainers (MSDT), którzy ukończyli pozytywnie kurs na Staff Instruktora PADI. Podczas swojego szkolenia kandydaci poznają cały proces szkolenia instruktorskiego oraz uczą się jak asystować przy kursach na poziomie instruktorskim. Instruktorzy IDC Staff współpracują z Course Directorem w celu rozwinięcia umiejętności w nauczania kandydatów na instruktorów oraz aby reprezentować właściwą postawę jako profesjonalista w nurkowaniu. Instruktorzy IDC Staff mogą niezależnie i samodzielnie przeprowadzać kursy na Asystentów Instruktora PADI.

MASTER INSTRUCTOR
Master Instruktorzy PADI są doświadczonymi nauczycielami i trenerami nurkowania, którzy osiągnęli jeden z najwyższych poziomów certyfikacji instruktorskiej PADI. Master Instruktor może wykazać się dogłębnym zrozumieniem systemu szkolenia nurków PADI oraz posiada doświadczenie w przeprowadzaniu wszystkich kursów oraz programów szkoleniowych PADI. Master Instruktorzy są członkami Komitetu PADI Master Instruktor Review Committee, który zwoływany jest w pewnych okresach czasu, w celu rewizji i uaktualnienia standardów szkoleniowych. Jako przywilej członkowski Master Instruktor uzyskuje 3 % zniżki na zakup materiałów szkoleniowych w PADI.

COURSE DIRECTOR
Course Director, to najwyższy stopień instruktorski  jest uprawniony do przeprowadzania wszystkich kursow instruktorskich IDC, Programow OWSI, MSDT kursow na stopień IDC Staff Instruktora oraz kursów aktualizujących uprawnienia (Status Updates ).