Szkolenia CMAS

CMAS (Światowa Konfederacja Aktywności Podwodnej) – federacja zrzeszająca organizacje nurkowe z całego świata, której celem jest promowanie i rozwijanie dyscyplin podwodnych, założona w 1959 r. (jednym z współzałożycieli i pierwszym prezesem był Jacques-Yves Cousteau), jest najstarszą międzynarodową organizacją nurkową. W Polsce organizacja ta działa we współpracy z KDP PTTK (Komisja Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego) Polskim Związkiem Płetwonurkowania i Ligą Obrony Kraju.

Stopnie nurkowe CMAS:

Płetwonurek młodzieżowy KDP/CMAS (PM)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) na małych głębokościach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • 10-11 lat – (kurs na stopień brązowy – PM/1),
 • 12 lat – (kurs na stopień srebrny – PM/2),
 • 13 lat – (kurs na stopień złoty – PM/3).
 • zaświadczenie lekarskie,
 • umiejętność pływania.

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne – od 8 godzin do 17 godzin (w zależności od rodzaju kursu). W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

 • 4 nurkowania do głębokości 5 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),
 • 4 nurkowania do głębokości 7 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),
 • 4 nurkowania do głębokości 10 m w wodach otwartych (kurs na stopień złoty).

Uprawnienia:

Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnych innej organizacji do głębokości:

 • stopień brązowy: do 5 m w basenie lub w podobnych warunkach naturalnych,
 • stopień srebrny: do 7 m w wodach otwartych,
 • stopień złoty: do 10 m w wodach otwartych.

Po kursie uczestnik otrzymuje: Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia (w zależności zakresu szkolenia) oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.

PŁETWONUREK KDP/CMAS (P1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • umiejętność pływania w poprawny sposób (sprawdzian),
 • złoty stopień Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (PM) – szkolenie wg programu P1 bis.

Przebieg szkolenia (3 warianty):

Wykłady (16 godzin) i zajęcia praktyczne (24 godziny) obejmujące co najmniej 3 nurkowania do 5 m, 3 nurkowania do 10 m, 2 nurkowania na głębokość 10 m – 15 m i 2 nurkowania na głębokość 20 m – w tym 1 nurkowanie nocne – łącznie minimum 2 godziny pod wodą.

Warianty:

 • I) Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych,
 • II) Kurs weekendowy: 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych,
 • III) Kurs na pływalni i wodach otwartych: szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym 8 nurkowań w wodach otwartych – czas trwania całego kursu nie może przekraczać 2 miesięcy.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo:

 • nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 • nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.

Po kursie uczestnik otrzymuje książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1)

PŁETWONUREK KDP/CMAS** (P2)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), wykonane potwierdzone 20 nurkowań stażowych, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10 m – 20 m.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (15 godziny) i zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych obejmujące 15 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań na głębokość 20 m, 2 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m, łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Warianty:

 • I) Kurs stacjonarny – 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych.
 • II) Kurs weekendowy – 4 weekendy po 2 pełne dni szkolenia na wodach otwartych.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS** (P2) ma prawo:

 • nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych
  kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 • do głębokości 40 m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub wyższych kwalifikacjach innych organizacji).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2)

PŁETWONUREK KDP/CMAS*** (P3)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnego stopnia w innej organizacji,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie co najmniej 40 potwierdzonych nurkowań stażowych na głębokość 10 m – 40 m, w tym przynajmniej 20 nurkowań
  na głębokość 30 m – 40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i pierwszej pomocy (PP),
 • ukończenie 3 dowolnych szkoleń specjalistycznych:– nurkowanie w suchych skafandrach (SS1),

  – nurkowanie podlodowego (PL1),

  – nurkowanie morsko-wrakowe (WM1),

  – nurkowanie jaskiniowe (PJ1),

  – fotografia podwodna (PF1),

  – wideofilmowanie podwodne (PWF),

  – nurkowanie nitroksowe (PN1),

  – nurkowanie w aparatach SCR (PR),

  – pierwsza pomoc tlenowa DAN,

  – archeologia podwodna (PA1),

  – przygotowanie mieszanin oddechowych (GB1).

 • uprawnienia do prowadzenia małych jednostek pływających o napędzie mechanicznym.

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych (*), obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m, – łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

(*) Kurs na stopień P3 może być prowadzony również w systemie weekendowym po spełnieniu następujących warunków:

 • kadra kursu musi się składać wyłącznie z instruktorów M2+ lub M3,
 • program szkoleniowy należy zrealizować w okresie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od daty rozpoczęcia kursu,
 • kierownik szkolenia kursu musi być zaakceptowany przez KDP.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3) ma prawo:

 • nurkować z wykorzystaniem powietrza do głębokości 50 m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających kwalifikacje KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3).