Szkolenia CEDIP


CEDIP (Europejski Komitet Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania) jest federacją skupiającą zawodowych nurków instruktorów. Zrzesza 16 krajowych organizacji nurkowych i jest obecna poprzez swoich aktywnych członków w 46 krajach europejskich. CEDIP jest organizmem uznanym przez Europejską Federację Nurkową i jest członkiem Komisji Europejskiej ds. Standartów Nurkowych. System szkoleniowy jest oparty o normy ISO zgodne z normami Unii Europejskiej.

Stopnie nurkowe CEDIP:

P1 – Płetwonurek nadzorowany:

Zakres kursu obejmuje wiedzę teoretyczną oraz zajęcia praktyczne na basenie i wodach otwartych, uczestnik kursu zdobywa niezbędną wiedzę na temat teorii nurkowania i  umiejętności praktyczne zgodnie z realizowanym programem kursu, ponad to wykonuje co najmniej dwa nurkowania w wodach otwartych pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego instruktora.
Certyfikat P1 uprawnia do nurkowania do głębokości 12 m, pod nadzorem doświadczonego płetwonurka (minimum P3 – Płetwonurek przewodnik). Kursanci niepełnoletni (wymagana zgoda opiekunów prawnych) otrzymują certyfikat P1 – Płetwonurek Junior, zakres kursu, wymagania i limity równorzędne z P1.

P2 – Płetwonurek samodzielny:

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadany stopień P1 i ukończone 16 lat. Uczestnik pogłębia swoja wiedzę teoretyczną oraz bierze udział w zajęciach praktycznych na basenie, a także wykonuje minimum cztery nurkowania w wodach otwartych.
Posiadanie certyfikatu P2 pozwala płetwonurkowi samodzielnemu na bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w parze z drugim nurkiem o takich samych uprawnieniach lub na większych głębokościach i w trudniejszych warunkach w parze z nurkiem o wyższych kwalifikacjach.

P3 – Płetwonurek przewodnik:

Uczestnikiem kursu może zostać certyfikowany płetwonurek P2, który ukończył 18 lat, a także posiadający udokumentowane 60 nurkowań w wodach otwartych oraz doświadczenie w zakresie nawigacji podwodnej, nurkowań głębokich, nocnych, w ograniczonej widoczności.
Kursant zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające zaplanowanie i bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień, umiejętności płetwonurka P3 pozwalają mu bezpiecznie przeprowadzić nurkowanie w trudnych warunkach oraz asystować podczas szkoleń i kursów prowadzonych przez instruktora płetwonurkowania.